روغن هیدرولیک
19 نوامبر

تقسیم بندی روغن های هیدرولیک از دیدگاه کیفی: 1 ) روغن های کلاس HL : این دسته از روغن های هیدرولیک در استاندارد DIN 51524, part1 تعریف شده و مشخصه اصلی آنها مقاومت به خوردگی است. محدوده کاری این دسته از روغن های هیدرولیک 50 درجه سلسیوس می…