پاورپک بالابر
15 نوامبر

پاوریونیت مرکز تامین قدرت مجموعه هیدرولیک به حساب می آید. پاوریونیت فشار و سرعت مناسب جهت حرکت جک را تامین می کند.

پمپ دنده ای
15 نوامبر

پمپ های دنده ای همانطور که از اسمشان پیداست دارای 2چرخ دنده می باشد که یکی از چرخدنده ها (محرک) به موتور وصل می شود و چرخدنده دیگر (متحرک) را می چرخاند