پمپ دنده ای
15 نوامبر

پمپ های دنده ای همانطور که از اسمشان پیداست دارای 2چرخ دنده می باشد که یکی از چرخدنده ها (محرک) به موتور وصل می شود و چرخدنده دیگر (متحرک) را می چرخاند