بالابر ثابت سبک
05 فوریه

بالابر ثابت

  • توسط kavian.mahdi

بالابر ثابت سبک بالابر ها به دو دسته باربر و نفربر تقسیم می شوند= 1. بالابرهای باربر که به بالابر ثابت سبک یا بالابر فروشگاهی (که در بازار به بالابر مغازه ای) معروف هستند، که عمده کاربرد آنها در مغازه ها، انبارها، کارگاه ها و فروشگاه های کوچک…

پاورپک بالابر
15 نوامبر

پاوریونیت مرکز تامین قدرت مجموعه هیدرولیک به حساب می آید. پاوریونیت فشار و سرعت مناسب جهت حرکت جک را تامین می کند.

پاوریونیت آسانسور
15 نوامبر

این پاوریونیت ها غالبا از نوع موتور و پمپ غوطه ور در روغن استفاده می شود. که شامل پمپ اسکرو بی صدا (به خاطر مگانیزم و نوع دنده ها) و الکترو غوطه ور در روغن (طراحی شده جهت کار در روغن) و نیز هیدرولیک چند سرعته جهت ایجاد نرم و بدون ضربه کابین استفاده می شود.